Shkaqet e niveleve të ulëta të hormoneve të shtatzënisë dhe mënyrat për t'i trajtuar ato