Sa kohë duhet për t'u shëruar pas operacionit të mëngës gastrike?