Përvoja ime me lazerin gjatë kohës që jam shtatzënë