Cilat janë ndërlikimet e një foshnjeje të lindur para kohe?