Cilat janë karakteristikat më të rëndësishme të fëmijërisë së vonë?