Cila është arsyeja e rritjes ngadalë të hormonit të shtatzënisë?