Cilët janë të ndaluar t'i nënshtrohen operacionit të mëngës gastrike?