A mund të diagnostikohet preeklampsia me ultratinguj?