A është i trashëguar çrregullimi i mungesës së vëmendjes?