Hulumtim mbi fëmijërinë dhe Ditën Botërore të Fëmijëve

Mostafa Ahmed
2023-11-10T07:05:33+00:00
informacion i pergjithshem
Mostafa Ahmed36 minuta më parëPërditësimi i fundit: 36 minuta më parë

Kërkoni për fëmijërinë

 • Hulumtimi i fëmijërisë është një fushë studimi që merret me të kuptuarit dhe analizimin e përvojës dhe zhvillimit të fëmijëve.
 • Fëmijëria është një periudhë vendimtare e jetës që dëshmon një zhvillim të rëndësishëm në aspektin fizik, mendor, social dhe emocional të fëmijës.
 • Fëmijëria ndikohet nga shumë faktorë të ndryshëm ndikues në të gjitha aspektet e jetës së fëmijëve.Ezoic
 • Përveç kësaj, faktorë të tjerë përfshijnë një mjedis të sigurt, mbrojtjen dhe sigurinë e fëmijëve, si dhe respektin për opinionet e tyre dhe pranimin e diversitetit të tyre kulturor.
 • Kultura është gjithashtu një faktor ndikues në përvojën e fëmijërisë, pasi kulturat ndryshojnë midis shoqërive për nga vlerat, besimet dhe traditat që ndikojnë në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve.
 • Përveç kësaj, kombësia ka një ndikim edhe në përvojën e fëmijërisë, pasi fëmijët mund të preken nga diskriminimi për shkak të kombësisë së tyre pasi të lindin.Ezoic
 • Fëmijëria ndahet në shumë periudha të rëndësishme të karakterizuara nga ndryshime të rëndësishme në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës.
 • Këto periudha përfshijnë zhvillimin fizik, mendor dhe emocional, pasi zhvillimi fizik i fëmijës ngadalësohet gjatë kësaj faze.
 • Fëmijëria është gjithashtu një periudhë e ndjeshme në të cilën fëmijët formohen shoqërisht dhe emocionalisht, duke ndikuar në personalitetin dhe marrëdhëniet e tyre në të ardhmen.Ezoic
 • Si përmbledhje, kërkimi i fëmijërisë është një fushë e gjerë që synon të kuptojë dhe analizojë përvojën dhe zhvillimin e fëmijëve.
 • Të kuptuarit e periudhës së ndryshme dhe në ndryshim të fëmijërisë na ndihmon të ofrojmë kujdes dhe edukim optimal për fëmijët gjatë kësaj faze vendimtare të jetës së tyre.

Fëmijëria

Ezoic

Gjëja më e bukur e thënë për fëmijërinë?

 • Fëmijëria konsiderohet si një nga fazat më të bukura në jetën e një personi, pasi ngjarjet, përvojat e lumtura dhe momentet e pafajshme ndërthuren në një mënyrë që të mahnit mendjen.

"Fëmijëria është katërmbëdhjetë misione pas të cilave nuk ka jetë."
Kjo frazë mishëron shumë aspekte të fëmijërisë, pasi na çon në botën e lojërave, gëzimit dhe eksplorimit dhe tregon se është një përgatitje për jetën dhe jo vetë jetën.

“Fëmijëria është një pararendës i artit.
“Nëse nuk ju pëlqen fotografia e fëmijërisë, dashuria jonë për pjesën tjetër të pikturave nuk do të jetë kurrë aq e qartë.”

Kjo fjali pasqyron aftësinë e fëmijëve për të krijuar dhe shprehur artistikisht në mënyra të pakufizuara, teksa ata fillojnë të pikturojnë ngjyrat e gëzimit dhe të optimizmit në telajon e jetës.

Ezoic

"Fëmijëria është rrahja e gëzueshme e zemrës për të cilën kemi nevojë dëshpërimisht në çdo moment të jetës sonë."
Kjo frazë pasqyron rolin e fëmijëve për të na dhënë dashuri, lumturi dhe gëzim të vazhdueshëm, na bëjnë të jetojmë momentin dhe ta shijojmë jetën me gjithë bukurinë dhe gëzimin e saj.

"Fëmijëria është koha kur ne rizbulojmë botën tonë që e kemi harruar në nxitimin e jetës."
Kjo frazë pasqyron aftësinë e fëmijëve për të habitur dhe eksploruar, pasi ata zbulojnë mrekullitë dhe sekretet e jetës me sy të hapur dhe mendje të pastër.

"Fëmijëria është kalorësi i ëndrrave që mban një dorezë në dorën e djathtë dhe një stilolaps në të majtë."
Kjo frazë pasqyron përvojën unike që kanë fëmijët, teksa ëndërrojnë dhe imagjinojnë shumë aventura dhe ngjarje imagjinative, dhe në të njëjtën kohë ata janë në gjendje të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre në mënyrë krijuese dhe befasuese.

Ezoic

“Fëmijëria është momenti që na bën të besojmë te shpresa dhe magjia, edhe kur rrethanat çojnë në të kundërtën.”
Kjo frazë pasqyron fuqinë e fëmijërisë për të fshirë kufijtë dhe problemet dhe për të hapur horizontet e shpresës, edhe në rrethanat më të vështira, ato ngrenë nivelin tonë të optimizmit dhe besimit në aftësinë tonë për të kapërcyer vështirësitë dhe për të jetuar me gëzim dhe optimizëm.

Në të vërtetë, sa e mrekullueshme dhe mahnitëse është bota e fëmijërisë! Është një periudhë e paharrueshme që na mbush jetën me gëzim, shpresë dhe kreativitet.
Rikthen një buzëqeshje fëminore dhe rrënjos në shpirtin tonë pasionin për zbulimin dhe eksperimentimin.

Cili është përkufizimi i fëmijërisë?

 • Fëmijëria është faza e parë në jetën e një personi dhe është një periudhë shumë e rëndësishme në formimin e personalitetit dhe zhvillimit të tij.Ezoic
 • Kjo fazë fillon që nga lindja e fëmijës dhe vazhdon deri në moshën njëzet vjeçare.
 • Gjatë kësaj faze, ndodh një zhvillim i rëndësishëm fizik dhe mendor, pasi fëmija mëson të zbatojë aftësi të reja motorike dhe të të menduarit.
 • Fëmijëria është themeli për formimin e personalitetit të një individi, ku ai mëson vlerat, besimet dhe moralin që do të formësojnë identitetin e tij në të ardhmen.Ezoic

Në këtë fazë, fëmija mëson gjuhën dhe komunikimin dhe zhytet në botën e dijes dhe të të mësuarit duke ndërvepruar me të tjerët dhe duke eksploruar mjedisin rreth tij.
Fëmijëria karakterizohet nga kurioziteti dhe imagjinata, pasi fëmija zbulon botën rreth tij në mënyrën e tij dhe zhvillon aftësitë e tij sociale dhe emocionale.

 • Në përgjithësi, fëmijëria është një kohë argëtuese plot lojëra dhe aventura.

Konceptet e fëmijërisë mund të ndryshojnë midis kulturave dhe traditave të ndryshme, por rritja dhe zhvillimi fizik dhe mendor janë komponentë thelbësorë të përkufizimit të fëmijërisë në përgjithësi.
Fëmijëria është një periudhë e çmuar që duhet të kujdeset dhe të sigurohet mjedisi i duhur i shëndetshëm dhe edukativ për zhvillimin e fëmijëve dhe ndërtimin e të ardhmes së tyre.

Ezoic

Cilat janë karakteristikat e fëmijërisë?

 • Fëmijëria është një periudhë e rëndësishme në jetën e një personi, gjatë së cilës fëmija formohet në mënyrë gjithëpërfshirëse në aspekte të ndryshme të saj: mendore, fizike, psikologjike dhe sociale.
 • Përveç kësaj, ai tregohet se ka aftësinë për të shprehur ndjenjat, emocionet dhe mirëkuptimin me të tjerët.
 • Fëmijëria ka të bëjë me formimin e koncepteve morale dhe shpirtërore dhe kontrollin e sjelljes së fëmijës dhe drejtimin e tij në një rrugë të drejtë.Ezoic

Fëmijëria

Cili është numri i fazave të fëmijërisë?

Fazat e fëmijërisë janë periudha të ndryshme kohore që shtrihen nga momenti i lindjes së një fëmije deri në arritjen e pubertetit.
Fëmijëria mund të ndahet në disa periudha të ndryshme.
Faza e parë e fëmijërisë është faza e foshnjës dhe shtrihet nga mosha 0-2 vjeç, gjatë së cilës nevojat themelore të fëmijës varen nga kujdesi, ushqimi i duhur dhe mbrojtja.

 • Më pas vjen faza e dytë, që është faza e parë e fëmijërisë së hershme dhe shtrihet nga mosha 2-7 vjeç.Ezoic
 • Faza e tretë e fëmijërisë shtrihet nga mosha 7-12 vjeç dhe quhet faza e mesme e fëmijërisë.
 • Aftësitë intelektuale dhe sociale janë të avancuara dhe të larmishme, dhe fëmija zhvillohet në fusha të tilla si aftësitë e shkëlqyera motorike, gjuha dhe pjesëmarrja sociale.

Së fundi, faza e katërt dhe e fundit e fëmijërisë shtrihet nga mosha 12-18 vjeç dhe njihet si adoleshencë.
Në këtë fazë, fëmija kalon në pjekurinë fizike, mendore dhe emocionale.
Kjo fazë mund të jetë sfiduese në nivele të ndryshme, pasi ka një shqetësim në rritje për identitetin personal, përkatësinë sociale dhe të ardhmen profesionale.

Ezoic
 • Shkurtimisht, fëmijëria përbëhet nga katër periudha të rëndësishme, të mbivendosura gjatë të cilave një fëmijë zhvillohet fizikisht, mendërisht dhe socialisht me kalimin e kohës.
 • Të kuptuarit e këtyre fazave i ndihmon prindërit dhe mësuesit të plotësojnë më mirë nevojat e fëmijës dhe ta mbështesin atë në rritjen dhe zhvillimin e tij.

Cila është rëndësia e fëmijërisë?

Fëmijëria është një periudhë e ndjeshme dhe shumë e rëndësishme në jetën e njeriut.
Ndërtimi i personalitetit në këtë fazë është thelbësor për suksesin e fëmijës në shoqëri.
Fëmijëria është thelbësore në formimin e personalitetit të një individi, pasi fëmija mëson në këtë fazë bazat e para të trajtimit dhe ndërveprimit me botën që e rrethon.

Ezoic
 • Gjatë kësaj faze, fëmija mëson disa aftësi dhe aftësi të rëndësishme.
 • Për shembull, fëmija mëson të lëvizë, të ecë dhe të kontrollojë trupin e tij, gjë që i mundëson atij të eksplorojë dhe të ndërveprojë më mirë me mjedisin përreth.
 • Përveç kësaj, fëmijëria luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e vetëbesimit dhe pavarësisë.Ezoic
 • Përvojat e suksesshme të fëmijës në këtë fazë inkurajojnë vetë-mësimin dhe ushqejnë dëshirën e tij për të eksploruar më shumë botën rreth tij.

Fëmijëria është gjithashtu një mundësi e rëndësishme për të krijuar marrëdhënie të forta familjare dhe stabilitet psikologjik.
Familja shërben si qendra kryesore përmes së cilës fëmija ndihet i sigurt, i dashur dhe i përkujdesur për të, gjë që kontribuon në ndërtimin e një personaliteti të fortë dhe një stabilitet të shëndetshëm psikologjik.

 • Shkurtimisht, fëmijëria luan një rol jetik në formimin e personalitetit të një individi dhe krijimin e një jete të suksesshme në shoqëri.Ezoic

Çfarë mëson një fëmijë në fëmijëri?

Gjatë fëmijërisë fëmija mëson shumë gjëra që e përgatisin për fazën e shkollës dhe të jetës shoqërore.
Në këtë fazë, fëmija fiton shumë njohuri dhe aftësi themelore që kontribuojnë në zhvillimin e tij gjithëpërfshirës.
Në fëmijëri, fëmija mëson se si të bashkëpunojë dhe ndërveprojë me të tjerët, përmes lojës dhe ndërveprimit në kopsht dhe shkollë.

Në fëmijëri, fëmija mëson edhe aftësitë e komunikimit dhe të vetë-shprehjes.
Ai mëson të shprehë ndjenjat, dëshirat dhe nevojat e tij përmes gjuhës verbale dhe joverbale.
Ai gjithashtu mëson se si të komunikojë idetë dhe veprimet në mënyrë të përshtatshme dhe efektive.

Ekzistojnë gjithashtu aftësi motorike dhe shqisore që fëmija mëson në fëmijëri.
Ai mëson se si të përdorë muskujt e trupit dhe të zotërojë lëvizjet bazë si ecja, vrapimi dhe kërcimi.
Ai gjithashtu mëson se si të eksplorojë dhe përjetojë botën përmes shqisave të tij të ndryshme.

 • Gjithashtu, në fëmijëri, fëmija mëson konceptet bazë në fusha të ndryshme si ngjyrat, format, numrat dhe shkronjat.

Në fund të fundit, në fëmijëri, fëmija mëson se si të trajtojë dhe kontrollojë emocionet.
Mëson se si të merret me zemërimin, frikën, trishtimin dhe gëzimin në mënyrë korrekte dhe të përshtatshme.
Mëson se si të përballet me vështirësitë dhe të zgjidhë problemet në mënyra pozitive.

 • Me pak fjalë, gjatë fëmijërisë fëmija mëson shumë gjëra të rëndësishme dhe të nevojshme që kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin e tij gjithëpërfshirës.
 • Fëmijëria është një mundësi e rëndësishme për të ndërtuar një bazë të fortë që ju mundëson të mësoni dhe të lulëzoni në fazat e mëvonshme të jetës.
Fëmijëria

Si ndikon fëmijëria te një person?

 • Fëmijëria ndikon shumë në personalitetin dhe sjelljen e një individi më vonë në moshën madhore dhe në jetën e të rriturve.
 • Nëse fëmijëria nuk ishte e dashur dhe e kënaqur me dashurinë dhe mbështetjen e prindërve, personi mund të ketë vështirësi në shprehjen e ndjenjave dhe komunikimin e duhur.

Një person mund ta ketë të vështirë të zhvillojë marrëdhënie të shëndetshme dhe të besueshme për shkak të përvojave negative të fëmijërisë.
Stili i tij i lidhjes dhe i varësisë nga të tjerët mund të ndikohet, duke ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve të tij emocionale dhe sociale.
Ndikimi negativ i fëmijërisë mund të shfaqet në formën e paaftësisë për të shprehur dhe kontrolluar siç duhet emocionet, gjë që ndikon në suksesin e marrëdhënieve personale dhe profesionale.

Është e nevojshme që një person që ka pasur një fëmijëri të pakëndshme të marrë mbështetjen e nevojshme, kujdesin emocional dhe mbështetjen psikologjike për të rritur aftësinë e tij për t'u përballur me ndikimet negative të fëmijërisë.
Duhet të sigurohet një mjedis mbështetës dhe i dashur që e ndihmon atë të zbulojë dhe zhvillojë aftësitë e tij personale dhe emocionale.
Mund të jetë e dobishme për një të rritur që të kërkojë ndihmë profesionale, të tilla si këshillimi psikologjik ose terapia që ndihmon në trajtimin e traumave të fëmijërisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.

Cilat janë çrregullimet e fëmijërisë?

 • Çrregullimet e fëmijërisë janë një grup problemesh psikologjike dhe të sjelljes që shfaqen tek fëmijët gjatë fëmijërisë.
 • Për më tepër, shumë prej këtyre çrregullimeve më parë mendohej se shkaktoheshin vetëm nga faktorë të sjelljes, por janë treguar se kanë një komponent të rëndësishëm biologjik.

Sipas të dhënave aktuale, midis 17.6% dhe 22% e fëmijëve shfaqin simptoma të një ose më shumë çrregullimeve të fëmijërisë.
Është vlerësuar se 15% e fëmijëve amerikanë kanë një sëmundje mendore mjaft të rëndë për të shkaktuar dëmtim funksional.
Edhe pse këto çrregullime janë të zakonshme, ato nuk janë pjesë e zhvillimit normal te fëmijët.

 • Çrregullimet e fëmijërisë përfshijnë një sërë vështirësish psikologjike, fizike dhe sociale që i pengojnë fëmijët të përmbushin nevojat dhe kërkesat e tyre.
 • Diagnoza e çrregullimeve të shëndetit mendor te fëmijët zakonisht bëhet përmes intervistave të veçanta dhe mjeteve të specializuara të vlerësimit.

Mund të thuhet se çrregullimet e fëmijërisë janë probleme psikologjike dhe të sjelljes që mund të ndikojnë në shëndetin dhe sjelljen e fëmijëve në fëmijëri.
Është e nevojshme të zbulohen herët këto çrregullime dhe të sigurohet trajtimi i duhur për të arritur një shëndet të mirë mendor për fëmijët.

 Konventa për të Drejtat e Fëmijës

 • Konventa për të Drejtat e Fëmijës, e cila u miratua nga Kombet e Bashkuara në vitin 1989, është një nga marrëveshjet më të rëndësishme ndërkombëtare që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Në këtë listë, ne do të shqyrtojmë disa nga pikat kryesore të Konventës për të Drejtat e Fëmijës:

XNUMX. Mbrojtja e fëmijëve: Konventa synon të mbrojë fëmijët nga të gjitha format e dëmtimit dhe ekspozimi i tyre ndaj abuzimit, bullizmit dhe shfrytëzimit.
Ai u bën thirrje shteteve palë të marrin të gjitha masat e mundshme për të ruajtur sigurinë e fëmijëve dhe për të garantuar të drejtën e tyre për jetë dhe mbrojtjen nga çdo dëm.

XNUMX. Ofrimi i shërbimeve të nevojshme: Shtetet janë të detyruara të ofrojnë shërbime të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, duke përfshirë kujdesin shëndetësor, arsimin, kujdesin social dhe kulturën e përshtatshme për moshën.
Kjo përfshin gjithashtu ofrimin e mundësive të barabarta për vajzat dhe djemtë në të gjitha fushat.

XNUMX. Të drejtat e pjesëmarrjes: Konventa promovon pjesëmarrjen e fëmijëve në të gjitha vendimet që prekin jetën e tyre dhe u bën thirrje shteteve të dëgjojnë opinionet e fëmijëve dhe të respektojnë pikëpamjet dhe idetë e tyre në lidhje me çështjet që i prekin ata.

XNUMX. Angazhimi i shteteve: Marrëveshja kërkon që shtetet anëtare të marrin të gjitha masat ligjore dhe rregullatore dhe të bashkëpunojnë me Kombet e Bashkuara për të zbatuar atë marrëveshje dhe garantuar të drejtat e fëmijëve.
Kjo përfshin miratimin e legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe krijimin e strukturave mbikëqyrëse për të monitoruar dhe vlerësuar pajtueshmërinë e shteteve me atë konventë.

Mund të shohim rëndësinë e “Konventës për të Drejtat e Fëmijëve” në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe punën për të siguruar të ardhmen e tyre.
Megjithatë, arritja e këtyre të drejtave nuk është e lehtë dhe kërkon përpjekje të vazhdueshme nga shtetet, organizatat e shoqërisë civile dhe individët.

 • Në lidhje me rëndësinë e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, shtetet anëtare duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për zbatimin e kësaj konvente dhe përmirësimin e kushteve të fëmijëve në vendet e tyre.
Dita Botërore e Fëmijëve

 Dita Botërore e Fëmijëve

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve është një rast që festohet nga vendet e botës në njëzet nëntor të çdo viti, në përputhje me një rekomandim të nxjerrë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1954. Kjo ditë synon të forcojë ndërvarësinë midis vendeve dhe të shqyrtojë dhe realizojë çështjet lidhur me të drejtat e fëmijëve.Ai gjithashtu kërkon të ndërtojë një botë më të mirë të karakterizuar nga mirëqenia dhe mbrojtja e fëmijëve.

 • Ky rast konsiderohet si një pikë kthese e rëndësishme për mbrojtjen, promovimin dhe festimin e të drejtave të fëmijëve, pasi organizohen diskutime dhe ngjarje që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e mbrojtjes së fëmijëve dhe përmirësimin e kushteve të tyre.
 • Në këtë ditë, UNICEF organizon shumë aktivitete të ndryshme që synojnë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve.

Historia e Ditës Botërore të Fëmijëve daton në vitin 1954, kur u deklarua në të njëjtën ditë kur u miratua Konventa për të Drejtat e Fëmijëve nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1959. Ajo shënon gjithashtu datën në të cilën Kombet e Bashkuara të Përgjithshme Asambleja miratoi Deklaratën e të Drejtave të Fëmijës në vitin 1989. Që atëherë, Dita Universale e Fëmijëve është bërë një mundësi vjetore për ta festuar atë dhe për t'i kujtuar botës rëndësinë e të drejtave të fëmijëve dhe nevojën për t'i mbrojtur dhe promovuar ato.

Lidhje e shkurtër

Lini një koment

adresa juaj e postës elektronike nuk do të publikohet.Fushat e detyrueshme tregohen me *