Hulumtim mësimor

Mostafa Ahmed
2023-11-10T06:05:58+00:00
informacion i pergjithshem
Mostafa Ahmed43 minuta më parëPërditësimi i fundit: 43 minuta më parë

Hulumtim mësimor

 • Hulumtimi nĂ« mĂ«sim Ă«shtĂ« njĂ« praktikĂ« e zhvillimit profesional nĂ« tĂ« cilĂ«n mĂ«suesit marrin pjesĂ« nĂ« ekipe mĂ«simore brenda ose jashtĂ« shkollĂ«s, me synim pĂ«rmirĂ«simin, zbatimin dhe vĂ«zhgimin e planeve mĂ«simore.
 • Praktika e kĂ«rkimit mĂ«simor bazohet nĂ« reflektimin mbi praktikat e mĂ«simdhĂ«nies, ku mĂ«suesit e interesuar marrin pjesĂ« nĂ« analizimin dhe testimin e problemeve tĂ« mĂ«simdhĂ«nies dhe zhvillimin e zgjidhjeve.
 • Kjo praktikĂ« synon zhvillimin dhe pĂ«rmirĂ«simin e metodave arsimore dhe ngritjen e nivelit tĂ« arritjeve akademike tĂ« studentĂ«ve.Ezoic
 • Pas pĂ«rfundimit tĂ« planifikimit tĂ« mĂ«simit nĂ« kĂ«rkimin e mĂ«simit, ekipi kalon nĂ« fazĂ«n e zbatimit dhe vĂ«zhgimit me vĂ«zhguesit e caktuar mĂ« parĂ«.
 • VĂ«zhgimi pĂ«rfshin vlerĂ«simin se si zbatohet mĂ«simi dhe ndikimi i tij te nxĂ«nĂ«sit.

Hulumtimi i mësimit konsiderohet një qasje efektive për zhvillimin dhe përmirësimin e praktikave të mësimdhënies, pasi mbështetet në shkëmbimin e përvojave dhe bashkëpunimin mes mësuesve.
Hulumtimi i mësimit kontribuon në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së arsimit dhe përmirësimin e përvojës mësimore për studentët.
Duke përdorur kërkimin e mësimit, mësuesit mund të zhvillojnë aftësitë dhe aftësitë e tyre të mësimdhënies duke analizuar dhe përmirësuar mësimet që japin.

Ezoic
Diskutim

ÇfarĂ« Ă«shtĂ« hulumtimi nĂ« mĂ«sim?

 • Hulumtimi i mĂ«simit Ă«shtĂ« njĂ« ushtrim zhvillimi profesional nĂ« tĂ« cilin mĂ«suesit marrin pjesĂ« nĂ« ekipe mĂ«simore brenda ose jashtĂ« shkollĂ«s me qĂ«llim pĂ«rmirĂ«simin e planit mĂ«simor, zbatimin e tij dhe vĂ«zhgimin e pĂ«rmirĂ«simit nĂ« performancĂ«n e tij.
 • Hulumtimi i mĂ«simit kĂ«rkon qĂ« mĂ«suesit tĂ« identifikojnĂ« problemin nĂ« mĂ«sim, tĂ« formulojnĂ« objektivat mĂ«simore dhe tĂ« zhvillojnĂ« plane pĂ«r zbatimin dhe vlerĂ«simin e mĂ«simit.

Mësuesit përfitojnë nga kërkimi i mësimit në shumë mënyra.
Ai i ndihmon ata të përmirësojnë praktikën e tyre të mësimdhënies dhe të kuptojnë më mirë ndikimet e saj në të nxënit e nxënësve.
Gjithashtu i lejon ata të ndajnë ide dhe përvoja me kolegët e tyre dhe të përfitojnë nga përvojat dhe vëzhgimet e tyre.
Hulumtimi i mësimit gjithashtu promovon mësimin e vazhdueshëm dhe inkurajon përmirësimin e vazhdueshëm në procesin arsimor.

Ezoic
 • Duke u mbĂ«shtetur nĂ« kĂ«rkimin e mĂ«simit, nxitet tĂ« menduarit kritik dhe bashkĂ«punimi mes mĂ«suesve, nxitet inovacioni dhe pĂ«rmirĂ«sohet cilĂ«sia e arsimit.
 • Ai Ă«shtĂ« njĂ« mjet i fuqishĂ«m pĂ«r zhvillimin e aftĂ«sive tĂ« mĂ«suesve dhe arritjen e pĂ«rmirĂ«simit tĂ« vazhdueshĂ«m nĂ« performancĂ«n arsimore tĂ« nxĂ«nĂ«sve dhe rezultatet e tĂ« nxĂ«nit.

Në çfarë fokusohet hulumtimi i mësimit?

 • Studimi mĂ«simor fokusohet nĂ« disa aspekte tĂ« rĂ«ndĂ«sishme pĂ«r tĂ« pĂ«rmirĂ«suar procesin arsimor.Ezoic

Hulumtimi i mësimit trajton gjithashtu proceset e reflektimit dhe analizës së mësimeve të ndryshme dhe praktikave të mësimdhënies.
Hulumtimi synon të kuptojë më mirë metodat e mësimdhënies dhe t'i zhvillojë ato për të arritur rezultate më të mira për studentët.
Për më tepër, hulumtimi fokusohet në masën në të cilën metodat e aplikimit përshtaten me kontekstin e shkollës dhe vendit, dhe përputhshmërinë e tyre me kushtet sociale dhe kulturore përreth.

 • Studimi i mĂ«simit gjithashtu kĂ«rkon tĂ« transformojĂ« klasat nĂ« hapĂ«sira tĂ« pĂ«rbashkĂ«ta pĂ«r tĂ« zhvilluar mĂ«simin e studentĂ«ve dhe pĂ«r tĂ« kuptuar mĂ« mirĂ« tĂ« menduarit e tyre.
 • Shkurtimisht, kĂ«rkimi i mĂ«simit fokusohet nĂ« njĂ« sĂ«rĂ« aspektesh edukative dhe pedagogjike.Ezoic

 Hapat e kĂ«rkimit tĂ« mĂ«simit

 • Hapat e kĂ«rkimit tĂ« mĂ«simit janĂ« hapat e ndĂ«rmarrĂ« nga ekipi i mĂ«suesve pĂ«r zbatimin e mĂ«simit kĂ«rkimor.
 • KĂ«to hapa pĂ«rbĂ«hen nga disa faza qĂ« synojnĂ« identifikimin dhe analizimin e problemeve tĂ« mĂ«simdhĂ«nies, testimin e zgjidhjeve tĂ« propozuara, eksperimentimin me to nĂ« klasĂ« dhe zhvillimin e zgjidhjeve tĂ« suksesshme pĂ«r tĂ« adresuar kĂ«to probleme.
 • SĂ« pari, hapat fillojnĂ« me vendosjen e qĂ«llimit tĂ« largĂ«t, ku ekipi identifikon temĂ«n qĂ« dĂ«shiron tĂ« studiojĂ« dhe analizojĂ«.Ezoic
 • Pastaj formohen ekipe pĂ«r çdo mĂ«sues, zakonisht tĂ« pĂ«rbĂ«rĂ« nga tre ose gjashtĂ« mĂ«sues.

Ekipi më pas mblidhet për të përcaktuar objektivat e detajuara të njësisë, kapitullit ose mësimit që do të studiohet.
Plani i mësimit dhe faqosja e dërrasës së zezë janë gjithashtu të dizajnuara në detaje.
Ky hap synon zhvillimin e një plani të detajuar që synon arritjen e objektivave të përcaktuara në njësinë arsimore.

 • Pas kĂ«saj, mĂ«simi zbatohet dhe vĂ«zhgohet nĂ« prani tĂ« vĂ«zhguesve tĂ« ftuar paraprakisht, si drejtues arsimor, studiues dhe tĂ« interesuar nĂ« fushĂ«n e kĂ«rkimit arsimor.Ezoic
 • SĂ« fundi, rezultatet e hulumtimit pĂ«rdoren pĂ«r tĂ« pĂ«rmirĂ«suar mĂ«simdhĂ«nien dhe pĂ«r tĂ« zhvilluar strategji efektive.
 • Shkurtimisht, hapat e kĂ«rkimit tĂ« mĂ«simit pĂ«rfshijnĂ« pĂ«rcaktimin e qĂ«llimit tĂ« kĂ«rkimit, formimin e ekipeve, vendosjen e objektivave tĂ« detajuara, hartimin e planit tĂ« mĂ«simit, zbatimin dhe vĂ«zhgimin e mĂ«simit dhe pĂ«rdorimin e rezultateve tĂ« kĂ«rkimit pĂ«r tĂ« pĂ«rmirĂ«suar mĂ«simdhĂ«nien dhe zhvillimin e strategjive mĂ«simore.

Katër arsye për të studiuar mësimin

Ka katër arsye pse kërkimi në mësim është një praktikë shumë e nevojshme në mësimdhënie.
Së pari, kërkimi në mësim është një mundësi ideale për të përmirësuar mësimdhënien.
Krahasuar me seminaret dhe seminaret që diskutojnë strategjitë e përgjithshme të mësimdhënies, kërkimi i mësimit ofron burimin ideal për të ndihmuar mësuesit të zbatojnë strategjinë e tyre të mësimdhënies.
Hulumtimi i mësimit mund të përfitohet duke pasur qasje në burime të shumta që ofrojnë informacione dhe artikuj në lidhje me temën, përveç videove shpjeguese dhe një udhëzuesi të aplikuar që tregon se si ta zbatoni atë në një mënyrë të thjeshtuar.

Ezoic
 • SĂ« dyti, kĂ«rkimi nĂ« mĂ«sim Ă«shtĂ« njĂ« studim shkencor gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«s i mĂ«simdhĂ«nies dhe tĂ« nxĂ«nit.
 • SĂ« treti, kĂ«rkimi i mĂ«simit kontribuon nĂ« zhvillimin e mĂ«suesve dhe rritjen e pĂ«rvojĂ«s sĂ« tyre nĂ« mĂ«simdhĂ«nie.
 • SĂ« katĂ«rti, kĂ«rkimi i mĂ«simit varet nga disa hapa tĂ« rĂ«ndĂ«sishĂ«m qĂ« kontribuojnĂ« nĂ« arritjen e qĂ«llimeve arsimore dhe nĂ« rritjen e tĂ« nxĂ«nit tĂ« studentĂ«ve.
 • NĂ«pĂ«rmjet kĂ«tyre hapave, mĂ«suesit mund tĂ« arrijnĂ« mĂ«simdhĂ«nie efektive dhe mĂ«sim tĂ« pĂ«rshtatshĂ«m pĂ«r nxĂ«nĂ«sit.
 • Shkurtimisht, kĂ«rkimi nĂ« mĂ«sim Ă«shtĂ« njĂ« mundĂ«si e rĂ«ndĂ«sishme dhe e nevojshme pĂ«r tĂ« pĂ«rmirĂ«suar mĂ«simdhĂ«nien, pĂ«r tĂ« zhvilluar mĂ«suesit dhe pĂ«r tĂ« arritur qĂ«llimet arsimore.

Si të përgatitet mësimi?

 • Procesi i pĂ«rgatitjes sĂ« mĂ«simit Ă«shtĂ« njĂ« nga gjĂ«rat e rĂ«ndĂ«sishme qĂ« duhet tĂ« bĂ«jĂ« çdo mĂ«sues pĂ«rpara se tĂ« fillojĂ« t'ua shpjegojĂ« atĂ« nĂ« klasĂ« nxĂ«nĂ«sve.
 • PĂ«rgatitja e mĂ«simit Ă«shtĂ« thelbĂ«sore nĂ« tĂ« gjitha nivelet arsimore.

Për të përgatitur zakonisht një mësim, mësuesi duhet të kryejë disa hapa të rëndësishëm.
Para së gjithash, mësuesi duhet të përcaktojë objektivat e mësimit që ai aspiron të arrijë deri në fund të orës së mësimit.
Duhet të ketë gjëra specifike që duhet të zbatohen për të arritur këto qëllime.

 • MĂ« pas, mĂ«suesi duhet tĂ« lexojĂ« materialin referues pĂ«r mĂ«simin nga teksti shkollor, referencat, udhĂ«zuesin e mĂ«suesit etj.
 • Pas kĂ«saj, mĂ«suesi duhet ta shkruajĂ« pĂ«rgatitjen nĂ« fletĂ« tĂ« veçanta letre nga libreza e pĂ«rgatitjes.

Mësuesi nuk duhet të neglizhojë t'i kushtojë vëmendje vlerësimit të mësimeve të mëparshme të dhëna dhe eksplorimit të efektivitetit të metodave të përdorura të mësimdhënies.
Ai ose ajo mund të kërkojë gjithashtu modele dhe burime për përgatitjen e mësimeve në internet për ide shtesë.

 • Shkurtimisht, pĂ«rgatitja e mĂ«simit Ă«shtĂ« njĂ« pasqyrĂ« paraprake e pĂ«rmbajtjes, objektivave dhe metodave qĂ« mĂ«suesi do tĂ« pĂ«rdorĂ« nĂ« klasĂ«.Ezoic
 • ZotĂ«rimi i kĂ«tij procesi Ă«shtĂ« njĂ« nga kompetencat bazĂ« qĂ« duhet tĂ« zotĂ«rojĂ« njĂ« mĂ«sues nĂ« shekullin e njĂ«zet e njĂ«.

Cilat janë elementet bazë të përgatitjes së mësimit?

Një nga elementët thelbësorë të përgatitjes së mësimit është zhvillimi i planeve që përcaktojnë metodën që mësuesi do të përdorë për të arritur objektivat specifike të mësimit.
Kjo përfshin zhvillimin e një plani që përshkruan se si mësuesi do t'i qaset klasës për të arritur këto qëllime.
Elementë të tjerë të përgatitjes përfshijnë edhe marrjen në konsideratë të objektivave që do të jenë të përshtatshme për mësimin dhe moshën e nxënësve.
Në përgjithësi, dallimet individuale midis nxënësve duhet të merren parasysh në rrëfimin e mësimit dhe në përdorimin e strategjive të përshtatshme për të paraqitur përmbajtjen shkencore të mësimit.
Për këtë arsye, mësuesi duhet të shkruajë hapat që do të ndërmarrë në klasë, strategjitë e përdorura dhe vlerësimin pasi të shpjegojë secilin nga objektivat e formuluara për mësimin.
Shkolla duhet të sigurojë gjithashtu materiale edukative të përshtatshme, burime edukative dhe pajisje që ndihmojnë në arritjen e objektivave të lëndës.
Mësuesi duhet të rinovojë dhe rinovojë strategjitë, të sigurojë cilësinë dhe efektivitetin e tyre në prezantimin e mësimeve dhe t'i lidhë ato me atë që është bërë më parë dhe gjatë fazës përgatitore për mësimin.

Lidhje e shkurtër

Lini një koment

adresa juaj e postës elektronike nuk do të publikohet.Fushat e detyrueshme tregohen me *