Mësoni më shumë për hirin e Atit

Mostafa Ahmed
2023-11-19T12:51:02+00:00
informacion i pergjithshem
Mostafa Ahmed3 minuta më parëPërditësimi i fundit: 3 minuta më parë

Hiri i babait

Virtyti i babait nuk mund të mos theksohet dhe meriton çdo lavdërim dhe vlerësim.
Ai është shtylla e familjes dhe komponenti bazë dhe i pazëvendësueshëm.
Babai ka një aftësi të veçantë për t'i drejtuar anëtarët e familjes drejt rrugës së suksesit dhe përparimit.
Ai është personi që me veprimet e tij dëshmon se është i gatshëm të sakrifikojë për lumturinë e familjes dhe për të arritur shpresat dhe ambiciet e tyre.

Babai ka një rol të rëndësishëm në rritjen e fëmijëve dhe rritjen e vlerave morale dhe moralit të mirë të tyre.
Ai u mëson atyre rregullat e respektit, drejtësisë dhe ndershmërisë dhe i motivon ata të arrijnë qëllimet e tyre në jetë.
Një baba mund të jetë një person i rreptë ndonjëherë, por në fund ai e bën këtë për të krijuar një themel të fortë që fëmijët e tij të rriten si njerëz të pjekur dhe të përgjegjshëm.

Babai dallohet për durimin e tij të pashtershëm.
Ai mban përgjegjësi familjare dhe i përballon sfidat dhe vështirësitë me këmbëngulje dhe vendosmëri.
Babai konsiderohet si një nga shtyllat kryesore që ndihmon familjen të përballojë vështirësitë dhe të kapërcejë pengesat.
Një baba punon shumë për të siguruar nevojat e anëtarëve të familjes dhe për të siguruar të ardhmen e tyre dhe shpesh ka një grup të vlefshëm aftësish dhe përvojash që mund t'i ndajë me anëtarët e familjes dhe të pasurojë jetën e tyre.

Ezoic

Virtyti i babait është i dukshëm edhe në dashurinë dhe butësinë e tij për fëmijët e tij.
Në fakt, ai është vërtet i dashur dhe i butë, i kujdesshëm dhe i shqetësuar për shëndetin dhe komoditetin e anëtarëve të familjes.
Ai u siguron atyre mbështetjen emocionale dhe shpirtërore për të cilën kanë nevojë në kohë të vështira.
Kjo kontribuon në ndërtimin e një lidhjeje të fortë midis anëtarëve të familjes dhe në rritjen e stabilitetit të familjes.

 • Duke marrë parasysh të gjitha këto aspekte madhështore, babai është me të vërtetë themeli thelbësor i familjes.
Hiri i babait
 

Babai është një pemë që jep

 • Babai është një pemë dhuruese, degët e së cilës hapen në çdo kohë për të zgjeruar dhe mbrojtur familjen e tij.Ezoic

Babai zë një vend të rëndësishëm në zemrat e familjarëve, pasi ai është lidhja mes të gjithëve.
Babai punon shumë për të siguruar jetesën dhe për të siguruar komoditetin e familjes së tij.
Përveç kësaj, babai u jep këshilla dhe udhëzime fëmijëve të tij dhe kontribuon në zhvillimin e personalitetit të tyre dhe rritjen e aftësive të tyre.
Babai është një model për fëmijët, duke u mësuar atyre vlerat e punës së palodhur, përkushtimit dhe ndershmërisë.

 • Një baba nuk është vetëm një ofrues dhe ofrues, por edhe një mësues dhe mik.

Prandaj, babai është një pemë dhuruese që i rrethon anëtarët e familjes me butësi dhe mëshirë.
Ai forcon lidhjet familjare dhe sjell lumturi dhe stabilitet në shtëpi.
Falë forcës dhe shpirtit të tij luftarak, babai u jep besim dhe siguri anëtarëve të familjes dhe është një shtyllë e fortë mbi të cilën mbështetet familja në të gjitha sfidat e jetës.

Ezoic

Prandaj, familja duhet të vlerësojë rolin e babait dhe t'i shprehë atij mirënjohjen dhe dashurinë.
Ne duhet të ruajmë lidhjet tona me Të, t'i japim mbështetje dhe falënderim për gjithçka që Ai bën për ne.
Babai është një pemë e pafundme e dhënies, ai është gjithmonë i gatshëm për t'u ofruar ndihmë dhe ndihmë anëtarëve të familjes së tij, Ai është fytyra e butësisë në shtëpi dhe burimi i forcës dhe stabilitetit.

Cila është e drejta e babait mbi djalin e tij?

 • E drejta e babait mbi djalin e tij është e rëndësishme dhe e shenjtë në Islam.

1- Respekti dhe bindja: Djali duhet të respektojë dhe t'i bindet babait të tij me vendimet dhe udhëzimet që ai jep.
Kjo përfshin dëgjimin e tij dhe zbatimin e urdhrave të tij pa tirani apo sfidë.

Ezoic

2- Kujdesi dhe kujdesi: Djali duhet të ndihmojë dhe mbështesë babain e tij në nevojat e tij të përditshme dhe t'i sigurojë atij ndihmën financiare dhe emocionale që i nevojitet.

3- Kujdesi dhe vëmendja: Djali duhet të kujdeset për të atin, të sigurojë rehatinë dhe lumturinë e tij dhe të bëjë çmos për t'i arritur ato.

4- Dashuri dhe dashuri: Djali duhet të tregojë ndjenja dashurie dhe vlerësimi për të atin dhe të shprehë dashurinë dhe falënderimet për atë që i ka dhënë gjatë gjithë jetës së tij.

Ezoic

5- Respekti në të folur dhe në veprime: Djali duhet të jetë me takt dhe i sjellshëm dhe të shmangë fjalët e këqija apo abuzimet ndaj babait të tij, si dhe të shmangë mosbindjen apo sjelljen e papërshtatshme ndaj tij.

 • Me pak fjalë, e drejta e babait mbi djalin e tij është ta nderojë, ta respektojë dhe t'i bindet, të kujdeset për rehatinë dhe lumturinë e tij dhe t'i tregojë atij dashuri dhe vlerësim.
 • Angazhimi ndaj këtyre detyrave kontribuon në ndërtimin e një marrëdhënieje të fortë dhe të qëndrueshme midis babait dhe djalit dhe në arritjen e lumturisë për familjen në tërësi.Ezoic

Në ditën ndërkombëtare të baballarëve.. Virtyti i babait në Islam dhe kuptimi i hadithit: Ti | Masrawy

Nderimi i babait është një domosdoshmëri

“Të jesh i sjellshëm ndaj babait është një detyrë” është një koncept i rëndësishëm në Islam, pasi lidhet me marrëdhëniet midis babait dhe fëmijëve.
Mirësia dhe kujdesi për prindërit konsiderohen si nivelet më të larta të mirësisë dhe dashamirësisë që duhet të ofrojnë fëmijët.

Në Islam, nderimi i prindërve është një nga obligimet që Zoti i Madhëruar ua ka vendosur fëmijëve, nëpërmjet udhëzimeve fetare dhe teksteve kuranore.
Islami i vlerëson dhe i respekton prindërit dhe inkurajon ofrimin e mirësisë dhe dashamirësisë ndaj tyre pa asnjë kompensim material apo moral.

Ezoic

Vlen të theksohet se nderimi i prindërve është e vetmja detyrë që pasohet nga dënimi i shpejtë në këtë botë, siç thuhet në hadithet e Pejgamberit a.s., se dënimi nuk shtyhet për ata që nuk binden. prindërit e tyre, por më tepër ata dënohen në jetën para vdekjes.

 • Përveç kësaj, fëmijët jo vetëm që duhet të kujdesen për prindërit e tyre në pleqëri, por duhet të kujdesen dhe respektojnë babanë dhe nënën gjatë gjithë jetës së tyre.

Fëmijët duhet të korrigjojnë marrëdhëniet e tyre me prindërit e tyre dhe të bëjnë çmos për të nderuar prindërit e tyre duke i ndihmuar, respektuar dhe kujdesur për ta.
Nderimi i prindërve nuk është vetëm një detyrë ligjore, por është edhe një shtyllë e rëndësishme e ndërtimit të një shoqërie të fortë dhe kohezive.

Ezoic

A konsiderohet mosbindje të urresh babain?

 • Urrejtja e babait tënd nuk është e dëshirueshme, pasi konsiderohet një akt i dënueshëm në ligjin islam.
 • E drejta e prindërve për të qenë të sjellshëm dhe të drejtë është një nga të drejtat themelore që një besimtar duhet t'i përmbahet.
 • Prishja e lidhjeve farefisnore dhe mosbindja konsiderohet prej llojeve më të mëdha dhe më të rënda të mëkateve dhe e pengon njeriun nga Xheneti.Ezoic

Kur flasim për urrejtjen ndaj babait dhe ndjenjat negative ndaj tij, duhet të kuptojmë rëndësinë e lidhjeve familjare dhe respektit ndaj prindërve në Islam.
Në hadithet fisnike përmendet se marrëdhënia e nënës është para babait dhe se nderimi i prindërve është obligim për çdo djalë dhe vajzë.
Prandaj, nëse e keni të vështirë ta doni dhe respektoni babanë tuaj, duhet të bëni një përpjekje për të riparuar marrëdhëniet mes jush, që të mos bini në mosbindje ndaj Zotit.

 • Mund të ketë shumë arsye që ju kanë shpjeguar këtë tension në marrëdhëniet me babanë tuaj, problemet e babait tuaj me nënën tuaj dhe sjellja e tij e keqe ndaj saj mund të kenë ndikuar tek ju dhe të kenë krijuar një mëri ndaj tij.

Në rast se e keni dëmtuar babanë tuaj me veprimet ose fjalët tuaja, duhet të ktheheni te Zoti dhe të pendoheni për atë që keni bërë.
Pendimi do të thotë pendim i sinqertë dhe vendosmëri për të braktisur gabimin dhe për t'u kthyer në bindje ndaj Zotit.
Ju duhet të pranoni gabimet që keni bërë dhe t'i kërkoni falje babait tuaj dhe të përpiqeni t'i korrigjoni gabimet tuaja në të ardhmen.

Ezoic
 • Me pak fjalë, nuk duhet ta urreni babanë tuaj dhe të përpiqeni të krijoni një marrëdhënie të shëndetshme me të, edhe në rast konflikti dhe ndjenjash padrejtësie.
 • Ju duhet të konsultoheni me Zotin dhe të bëni përpjekje për t'u penduar nëse e keni lënduar Atë, dhe të përpiqeni të korrigjoni nëse ka tension në marrëdhëniet mes jush.

Kush e meriton më shumë drejtësinë, nëna apo babai?

Mirësia dhe respekti për prindërit janë vlera të rëndësishme morale në kulturën arabe.
Kur e drejta e nënës për drejtësi bie ndesh me të drejtën e babait për drejtësi, ligji islam drejton që ky konflikt të zgjidhet.
Në këtë kontekst, e drejta e nënës për drejtësi duhet t'i jepet përparësi ndaj babait, pasi nëna meriton më shumë shoqëri dhe drejtësi se babai.

 • Nëna ka një status të veçantë në ligjin e Sheriatit, pasi një musliman duhet të nderojë prindërit e tij dhe të pajtojë bindjen ndaj tyre edhe në rast të një konflikti midis të drejtave të tyre.

Në ligjin islam, nëna ka përparësi ndaj babait në shumë aspekte, pasi nëna ka të drejtë për drejtësi tre herë më shumë se babai.
Studiuesit e jurisprudencës pajtohen se nëna merr tre të katërtat e drejtësisë, ndërsa babait një të katërtën e drejtësisë.
Kjo për shkak të përfitimeve dhe përgjegjësive të ndryshme që merr nëna, si shtatzënia, lindja, ushqyerja me gji dhe edukimi.

Ne duhet të besojmë në rëndësinë e nderimit dhe vlerësimit të prindërve dhe të përpiqemi të ofrojmë të drejtat për të cilat është rënë dakord në Sheriat.
Kur ndodh një konflikt në të drejtat e nënës dhe babait, të drejtës së nënës për drejtësi dhe respekt duhet t'i jepet përparësi ndaj babait, pasi nëna ka një vend të veçantë në ligjin e Sheriatit për shkak të rolit të saj unik në rritjen e fëmijëve dhe sigurimin e tyre. rehati dhe lumturi.

Ezoic

A lejohet largimi nga prindërit për shkak të problemeve?

Çështja e largimit të një individi nga prindërit për shkak të problemeve është një çështje e ndjeshme që kërkon studim dhe analizë të thellë të situatës familjare dhe marrëdhënieve mes fëmijëve dhe prindërve.
Individët mund të përballen me disa sfida dhe vështirësi në të kuptuarit dhe trajtimin e anëtarëve të familjes, dhe disa pyesin veten nëse lejohet që ata të qëndrojnë larg prindërve të tyre në dritën e këtyre problemeve.

Nga pikëpamja juridike, Islami thekson rëndësinë e nderimit, kujdesit dhe respektimit të prindërve.
Kurani Famëlartë bën thirrje për nderimin dhe bindjen ndaj prindërve, duke e përshkruar atë si një vepër të mirë që e afron njeriun me kënaqësinë e Zotit.

 • Megjithatë, është më mirë të bashkëpunohet me prindërit për zgjidhjen e problemeve dhe arritjen e mirëkuptimit, përmes komunikimit të hapur e të sinqertë dhe të menduarit për interesat e familjes në përgjithësi.Ezoic

Në disa raste mund të jetë e nevojshme të merret një vendim për t'u larguar nga prindërit, si p.sh. individi i nënshtrohet dhunës fizike ose emocionale ose mungesës së kujdesit dhe mbrojtjes.
Në këto raste, individi duhet të kërkojë vetëmbrojtje dhe të sigurojë sigurinë dhe komoditetin e tij psikologjik dhe fizik.

Çështje të tilla duhet të trajtohen me mençuri dhe qëllim, dhe individi duhet të ketë vetëdije të mjaftueshme për përgjegjësinë që i është besuar në ndërtimin e marrëdhënieve të shëndetshme dhe të barabarta familjare.
Individët mund të kërkojnë atë që është më e mira për ta në lidhje me jetën e tyre familjare dhe të qëndrojnë larg prindërve bazuar në rrethanat e tyre, por me kusht që të mos dëmtojnë asnjërin prej tyre dhe të respektojnë parimet fetare dhe morale.

Shprehje për babain - subjekt

Ezoic

Kur lejohet ndërprerja e babait?

 • Bojkotimi i babait është i diskutueshëm në fe dhe kultura të ndryshme.
 • Një nga arsyet që mund ta shtyjë një person të bojkotojë të atin është prania e dhunës apo abuzimit nga ana e tij.
 • Nëse babai po i shkakton dëm fizik ose psikologjik personit ose anëtarëve të familjes, individi mund të vendosë ta bojkotojë atë për të mbrojtur veten dhe mirëqenien e tij psikologjike.Ezoic

Po ashtu, lejohet ndërprerja e babait nëse mungon kujdesi prindëror apo shqetësimi për personin nga ana e babait.
Për shembull, nëse një baba heq dorë nga përgjegjësitë e tij prindërore dhe nuk siguron për familjen ose nuk ofron mbrojtje dhe rehati materiale për individët, personi mund të ketë të drejtën ta ndërpresë atë.

Vlen të theksohet se zgjidhjet e këtyre problemeve duhen kërkuar para se të ndërpritet ndërprerja e babait, duke komunikuar me të dhe duke u përpjekur për të arritur zgjidhje kompromisi për problemet ekzistuese.

Duke marrë parasysh vlerat dhe mësimet islame, është mirë që të konsultoheni me dijetarët e Sheriatit për të marrë një fetva për një çështje specifike dhe për të përcaktuar nëse ajo kërkon bojkotimin e babait apo jo, dhe kjo varet nga rrethanat dhe detajet e secilit rast.

Shënim: Duhet të tregohet kujdes në trajtimin e çështjes dhe të kërkohen zgjidhje konstruktive dhe të përshtatshme që ruajnë të drejtat e secilit dhe në përputhje me direktivat fetare dhe ligjore.

Lidhje e shkurtër

Lini një koment

adresa juaj e postës elektronike nuk do të publikohet.Fushat e detyrueshme tregohen me *