Informacion për fëmijërinë e vonë

Mostafa Ahmed
2023-11-18T05:37:52+00:00
informacion i pergjithshem
Mostafa Ahmed29 minuta më parëPërditësimi i fundit: 29 minuta më parë

Fëmijëria e vonë

 • Fëmijëria e vonë është një periudhë e rëndësishme në jetën e një personi. Gjatë së cilës individi gëzon shumë karakteristika dhe përvoja unike.
 • Edhe pse fillimi i vonë i fëmijërisë mund të jetë i vështirë, është një periudhë e rëndësishme për ndërgjegjësimin dhe zhvillimin e personalitetit.
 • Fëmijëria e vonë karakterizohet si një periudhë formuese e personalitetit dhe zhvillimit të aftësive sociale dhe emocionale.Ezoic
 • Në përgjithësi, fëmijëria e vonë është një periudhë vendimtare në zhvillimin e një individi, pasi fëmija përballet me sfida të reja dhe merret me shumë aftësi dhe koncepte të reja.
 • Një investim i mirë në fëmijërinë e vonë mund të ndihmojë një individ të arrijë suksesin e ardhshëm dhe të krijojë marrëdhënie shoqërore të shëndetshme dhe produktive.
Fëmijëria e vonë

Sa faza të fëmijërisë ka?

 • Ekzistojnë tre faza kryesore të fëmijërisë.Ezoic
 • Faza e parë fillon nga mosha 0 deri në 2 vjeç dhe kjo fazë njihet si foshnjëri.
 • Faza e dytë vjen nga mosha 3 deri në 6 vjeç dhe njihet si fëmijëria e hershme.
 • Gjatë kësaj faze, fëmija fillon të lëvizë dhe të lundrojë në mënyrë të pavarur, zhvillon aftësitë e tij sociale dhe gjuhësore dhe rritet aftësia e tij për të kuptuar botën që e rrethon.Ezoic
 • Më pas vjen faza e tretë, e cila shtrihet nga 7 deri në 12 vjeç.
 • Kjo fazë konsiderohet si një periudhë kalimtare pasi fëmija fillon të ndërtojë personalitetin e tij dhe të zbulojë aftësitë dhe aftësitë e tij individuale.
 • Këto janë tre fazat e fëmijërisë dhe përbëjnë rrugëtimin e rritjes dhe zhvillimit të fëmijës nga lindja deri në moshën madhore.Ezoic
 • Shumë studime tregojnë se të kuptuarit e këtyre fazave dhe plotësimi i nevojave të fëmijës në çdo fazë kontribuon në rritjen e zhvillimit të tij të shëndetshëm, personal dhe emocional.

Cilat janë karakteristikat më të rëndësishme të fëmijërisë së vonë?

 • Fëmijëria e vonë konsiderohet si një nga fazat vendimtare në zhvillimin e fëmijës, pasi shumë ndryshime dhe zhvillime ndodhin në aspekte të ndryshme të jetës së tij.
 1. Zhvillimi fizik: Në fëmijërinë e vonë vërehet rritje e peshës dhe gjatësisë dhe forcimi i kockave.
  Fëmija fiton gjithashtu qëndrueshmëri fizike dhe lëviz më rrjedhshëm.Ezoic
 2. Zhvillimi mendor: Në këtë fazë rritet aftësia e fëmijës për të menduar në mënyrë deduktive dhe analitike.
  Ka një aftësi më të madhe për të mësuar, kuptuar dhe zgjidhur probleme komplekse.
 3. Zhvillimi social: Fëmija përparon në aftësitë e tij sociale dhe fiton aftësi të reja në ndërveprim me të tjerët.
  Ai bëhet i aftë për të bashkëpunuar dhe komunikuar në mënyrë efektive dhe zhvillon aftësitë e përbashkëta të lojës dhe bashkëpunimit social.
 4. Zhvillimi emocional: Ka një përmirësim të qartë në aftësinë e fëmijës për të kontrolluar ndjenjat e tij dhe për t'u marrë me to më mirë.
  Ai mëson të shprehë ndjenjat e tij në mënyra të shëndetshme dhe i përballon më mirë sfidat e jetës.Ezoic
 5. Zhvillimi seksual: Në fëmijërinë e vonë fillojnë të shfaqen disa shenja seksuale tek fëmija.
  Ai zhvillon interesa të reja në lidhje me marrëdhëniet seksuale dhe fillon të kuptojë disa nga konceptet dhe ndryshimet që kalon trupi i tij.
 • Fëmijëria e vonë është një periudhë e rëndësishme e jetës së fëmijës, kur ndodhin shumë zhvillime dhe transformime në trupin, mendjen dhe shpirtin e tij.

Fëmijëria e vonë

Ezoic

Nevojat e fëmijërisë së vonë

 • Fëmijëria e vonë nga dymbëdhjetë vjeç deri në moshën madhore është një periudhë vendimtare në jetën e një fëmije, pasi fëmija fillon kalimin nga fëmijëria në rini.
 • Kjo fazë karakterizohet nga shfaqja e shumë karakteristikave të reja psikologjike dhe mendore të fëmijës.

Një nga nevojat më të spikatura të fëmijës në këtë fazë është nevoja për pavarësi dhe përgjegjësi.
Në këtë fazë, fëmija duhet të mësojë se si të marrë vendimet e duhura dhe të marrë përgjegjësinë për veprimet e tij.
Fëmija duhet t'i jepet mundësia të marrë pjesë në marrjen e vendimeve të përditshme, si zgjedhja e rrobave ose menaxhimi i duhur i kohës së tij.

Ezoic
 • Përveç kësaj, fëmija në këtë fazë ka nevojë për mbështetje dhe inkurajim emocional.

Gjithashtu, fëmija në fëmijërinë e vonë ka nevojë për mbrojtje dhe siguri.
Prindërit dhe mësuesit duhet të punojnë për të siguruar një mjedis të sigurt për fëmijën dhe për të garantuar sigurinë e tij.
Kjo kërkon drejtimin e fëmijës se si të përballet me rreziqet dhe rritjen e ndërgjegjësimit të tij për sigurinë personale.

Nuk mund të harrojmë se loja dhe kënaqësia janë të rëndësishme për fëmijën në këtë fazë.
Fëmijët kanë nevojë për mundësi për të luajtur, për të bashkëvepruar me miqtë dhe për të shprehur veten në mënyra krijuese.
Loja është një mjet për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë sociale dhe mendore të fëmijës.

Ezoic
 • Me pak fjalë, fëmijëria e vonë vjen e ngarkuar me tranzicione dhe sfida të reja për fëmijën.
 • Sigurimi i këtyre nevojave kontribuon në zhvillimin e personalitetit të fëmijës dhe përgatitjen e tij për një kalim të suksesshëm në adoleshencë.

Zhvillimi i femrës në fëmijërinë e vonë

 • Fëmijëria e vonë konsiderohet si një nga fazat më të rëndësishme të zhvillimit të femrës.Ezoic
 • Gjatë kësaj faze ndodhin shumë ndryshime fizike, mendore dhe sociale që ndikojnë në formimin e personalitetit dhe zhvillimin e vajzës.

Fizikisht, një vajzë në këtë fazë përjeton rritje të shpejtë në gjatësi dhe peshë.
Vajza mund të vërejë një rritje në gjatësinë e saj dhe ndryshime në formën e trupit, si zhvillimi i gjoksit dhe shfaqja e qimeve në zona të ndryshme si sqetulla, këmbët, gjoksi dhe qimet e fytyrës.
Në këtë fazë zhvillohen edhe muskujt dhe kockat, gjë që kontribuon në zhvillimin e forcës dhe aftësisë fizike të vajzës.

Mendërisht, aftësitë e një vajze zhvillohen në fazën e vonë të fëmijërisë.
Ju fitoni aftësi më komplekse të të menduarit dhe aftësi për të zgjidhur problemet.
Vajza gjithashtu bëhet e aftë të kuptojë veten më thellë dhe të zhvillojë identitetin e saj personal.
Ajo gjithashtu fillon të eksplorojë aftësitë dhe interesat e saj të ndryshme, të zhvillojë aftësi të reja si qepja, etj., dhe gjithashtu mund të fillojë të marrë pjesë në aktivitete shkollore si gjuajtja me hark, çiklizmi, noti, etj.

Ezoic

Nga pikëpamja sociale, në këtë fazë vajza bëhet më e vetëdijshme për botën që e rrethon dhe zhvillohen aftësitë e saj sociale.
Ajo mund të ketë miqësi më komplekse dhe marrëdhënie me bashkëmoshatarët dhe të përballet me sfida të reja dhe përvoja të ndryshme në jetën e saj të përditshme.
Gjatë kësaj faze, vajza mëson si të sillet me të tjerët dhe të ndajë gëzimin dhe trishtimin me ta, si dhe mëson disa rregulla dhe standarde shoqërore.

 • Si përmbledhje, fëmijëria e vonë përfaqëson një periudhë vendimtare në zhvillimin e femrës, gjatë së cilës ndodhin shumë ndryshime fizike, mendore dhe sociale.
 • Vajza fiton aftësi të reja dhe zhvillohet në mënyrë gjithëpërfshirëse në këtë fazë, gjë që kontribuon në formimin e personalitetit të saj dhe arritjen e zhvillimit të shëndetshëm.Ezoic

Zhvillimi i mashkullit në fëmijërinë e vonë

Zhvillimi i mashkullit në fëmijërinë e vonë konsiderohet si një nga fazat më të rëndësishme që dëshmojnë ndryshime të mëdha në trupin e fëmijës dhe zhvillimin fizik dhe mendor.
Në këtë fazë vërehen karakteristika dalluese të meshkujve dhe zhvillime të rëndësishme që ndikojnë në zhvillimin dhe maturimin e tyre.

Gjatësia dhe pesha rriten ndjeshëm në fëmijërinë e vonë për meshkujt.
Trupi i fëmijës fillon të përgatitet për rritjen e shpejtë që do të ndodhë në adoleshencë.
Gjymtyrët zgjerohen dhe masa muskulore rritet, gjë që kontribuon në ndërtimin e një trupi të fortë dhe të shëndetshëm.

 • Muskujt rriten dhe bëhen më të dukshëm në këtë fazë.Ezoic

Vihet re gjithashtu një rritje e aktivitetit të gjëndrave të strumës, e cila ndihmon në zhvillimin e tipareve dytësore mashkullore.
Rritja e qimeve fillon në zonat rreth gojës, fytyrës dhe zonës pubike.
Thellësia dhe lartësia e zërit mashkullor rritet gjatë kësaj faze, duke treguar zhvillimin e të folurit dhe aparatit vokal.

Në fëmijërinë e vonë, meshkujt zhvillohen jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht dhe socialisht.
Fëmija bëhet i aftë të përballet me sfidat e përditshme dhe të zhvillojë aftësitë e tij sociale.
Fillon të kuptojë marrëdhëniet shoqërore dhe mëson se si të ndërveprojë me të tjerët.

 • Me pak fjalë, fëmijëria e vonë për meshkujt është një fazë vendimtare në rritjen dhe pjekurinë e tyre.Ezoic
 • Këta elementë luajnë një rol vendimtar në formimin e personalitetit të fëmijës dhe përgatitjen e tij për të ardhmen.

Kur përfundon fëmijëria e vonë?

 • Fëmijëria e vonë konsiderohet si një nga fazat vendimtare në zhvillimin njerëzor, pasi fëmija është dëshmitar i një zhvillimi të rëndësishëm në aspektin intelektual, social dhe emocional.

Në mënyrë tipike, fundi i fëmijërisë së vonë shënohet me arritjen e moshës madhore dhe pjekurinë fizike, mendore dhe emocionale të një personi.
Në shumicën e kulturave, mosha madhore përcaktohet rreth moshës 18 vjeçare, në të cilën pikë individi demonstron aftësitë dhe pavarësinë e tij/saj në përballjen me përgjegjësitë e jetës.

Ezoic

Megjithatë, fundi i fëmijërisë së vonë mund të ndryshojë nga personi në person, pasi kjo ndikohet nga faktorë të tillë si prejardhja dhe edukimi kulturor dhe social.
Disa njerëz mund të arrijnë fundin e fëmijërisë së vonë më herët se të tjerët, për shkak të epërsisë së tyre në disa aftësi jetësore, duke përfshirë pavarësinë financiare dhe të menduarit e pjekur.

Aspektet që mund të tregojnë fundin e fëmijërisë së vonë janë gatishmëria për të marrë përgjegjësitë e të rriturve, aftësia për të marrë vendime të pavarura dhe gatishmëria për të hyrë në tregun e punës ose për të ndjekur arsimin e lartë.
Të menduarit e pjekur dhe aftësia për të planifikuar për të ardhmen mund të jenë gjithashtu shenja që kjo fazë ka përfunduar.

Fundi i fëmijërisë së vonë është një fazë e rëndësishme kalimtare në jetën e çdo individi, pasi personi gjendet në fazën e rinisë dhe fillon të ndërtojë identitetin e tij dhe të arrijë qëllimet e tij personale dhe profesionale.
Prandaj, individët dhe komunitetet duhet të ofrojnë mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme për të rinjtë gjatë kësaj faze të rëndësishme të jetës.

Fëmijëria e vonë

Si mund të përmirësohen aspektet e zhvillimit emocional?

Ka disa metoda që mund të ndiqen për të përmirësuar aspektet e zhvillimit emocional te fëmijët.
Së pari, duhet të sigurohet një mjedis mbështetës dhe stimulues për zhvillimin e emocioneve.
Kjo mund të bëhet duke treguar mbështetje dhe mirëkuptim për ndjenjat dhe problemet që mund të përjetojë fëmija.
Emocionet pozitive gjithashtu mund të përforcohen duke ofruar shpërblime dhe lëvdata për arritje praktike.

 • Së dyti, zhvillimi emocional mund të nxitet duke e inkurajuar fëmijën të shprehë ndjenjat e tij ose të saj në mënyra të shëndetshme dhe efektive.
 • Së treti, është e rëndësishme t'u mësoni fëmijëve aftësitë e menaxhimit të shëndetshëm të emocioneve.
 • Së fundi, aspektet e zhvillimit emocional mund të përmirësohen duke i inkurajuar fëmijët të ndërveprojnë dhe të ndërveprojnë shoqërisht.
 • Me pak fjalë, ndërtimi i zhvillimit emocional të fëmijëve kërkon sigurimin e një mjedisi mbështetës dhe inkurajimin e tyre për të shprehur ndjenjat e tyre në mënyra të shëndetshme dhe për t'i ndarë ato me të tjerët.
Në çfarë moshe një person konsiderohet fëmijë?

Në çfarë moshe një person konsiderohet fëmijë?

Një qenie njerëzore konsiderohet një fëmijë në një periudhë të caktuar rritjeje dhe zhvillimi.
Shkencëtarët duan të dinë këtë periudhë specifike moshe, sepse ajo ndikon në formimin dhe zhvillimin e personalitetit të një individi.

 • Sipas shumë studimeve shkencore dhe psikologjike, shumica e tyre pajtohen se periudha gjatë së cilës një person konsiderohet fëmijë varion nga dy deri në tetë vjet.
 • Gjatë kësaj periudhe, fëmija është në një fazë rritjeje dhe zbulimi, ku mëson aftësi të reja dhe zhvillohet ndjeshëm.

Të kuptuarit e moshës në të cilën një person konsiderohet fëmijë varet nga shumë faktorë, si zhvillimi fizik, mendor dhe emocional.
Ky kuptim kërkon gjithashtu marrjen në konsideratë të faktorëve të tjerë si kultura dhe mjedisi në të cilin fëmija rritet, pasi mund të ketë dallime në klasifikimin e moshës midis kulturave të ndryshme.

 • Fëmijëria ka një rëndësi të madhe në formimin dhe zhvillimin e personalitetit njerëzor, gjatë së cilës fëmija mëson aftësi thelbësore si komunikimi, bashkëpunimi dhe zgjidhja e problemeve.

Kujdesi dhe vëmendja ndaj aspekteve fizike, emocionale dhe sociale të fëmijës janë të një rëndësie të madhe gjatë kësaj periudhe moshe.
Përfitimi nga kujdesi i duhur dhe udhëzimet e nevojshme kontribuojnë në ndërtimin e një personaliteti të fortë dhe të shëndetshëm të fëmijës.

Nuk është e mundur të përcaktohet viti i saktë në të cilin një person bëhet fëmijë, sepse rritja dhe zhvillimi ndryshojnë nga një person në tjetrin.
Por, kthimi në kërkime psikologjike dhe shkencore në këtë drejtim na ndihmon të kuptojmë detajet e fazave të moshës dhe mënyrën se si duhet të sillemi me fëmijët në çdo fazë.

Lidhje e shkurtër

Lini një koment

adresa juaj e postës elektronike nuk do të publikohet.Fushat e detyrueshme tregohen me *